Александра Найденова

Александра НайденоваАлександра е психолог и юнгиански ориентиран психотерапевт. Специализирала е в областта на: • групово-динамичен тренинг и организационно развитие (1998-2000) • управлението и развитието на човешкия потенциал (2001-2003) • сравнителното религиознание и митология (2000 – 2003) • аналитична психология – международен проект за културен обмен към Българско общество по аналитична психология К.Г.Юнг (Bulgarian Development Group, IAAP ) и Институт „К.Г. Юнг” – Цюрих (2000 – 2004)
Продължава обучението си към International Association of Analytical Psychology /IAAP/ и Foundation of Analytical Psychology in Eastern Europe, чрез БОАП К.Г.Юнг. (2004-2010) Започва да работи като психотерапевт под супервизия през 2005г. и през 2010г. се дипломира като юнгиански ориентиран психотерапевт.
От 1999г. води групи за развитие на социални и лидерски умения през групово-динамичната парадигма, а от 2010г. за личностово развитие през юнгианската. През 2005 година създава консултантска агенция Alicorn-Consult – people to people. Работи на индивидуално, групово и организационно ниво. Александра е член на: Българско общество по аналитична психология К.Г.Юнг. – от 2001 година – до сега, Дружеството на Психолозите в България (ДПБ), рег. номер: BG-RP 0424 – от 2005 година – до сега.

Юнгиански подход към работата със сънища

Посредством сънищата човекът опознава несъзнаваното и се свързва с него. Анализът на сънищата е едно много увлекателно пътешествие, в което ще се убедите, включвайки се. Ще разберете повече за сънищата от юнгианска гледна точка: същност, видове, структура, език. Сънят не може да бъде декодиран с помощта на стандартни описания на символите, защото той е израз на индивидуалното несъзнавано, което пречупва светлината и разкрива нови измерения и смисли.
Ще се потопим в процеса на работа със сънищата, чрез лични асоциации, чувства, образи, спомени, идеи, фантазии на участниците.

Share