Анастасия Димитрова

Анастасия Димитрова

Снимка: Асен Иринчев, PhotoSynthesis

Анастасия Димитрова e водеща на тренингите ‘Скоростно четене’ и ‘Суперпамет – мнемоника’. Тя е абсолютно сигурна, че паметта на всеки здрав човек има неограничени възможности, а способностите му за четене са много повече от това, което сме научили в училище. Всичко е въпрос на правилни навици, формирани в детството. Интелектуалната работа, като четене, учене, запомняне е едно огромно удоволствие, съпроводено от лекота и забавление, а не мъчително задължение.

Ключът е в свободата да бъдем себе си, да премахнем ограниченията, наложени отвън и в освобождаването на вътрешния ни творец.

 

 

 

Четенето, мисленето и паметта при технологичния дивак

Семинарът е насочен да се докосне до най-важната тема в СЪВРЕМЕННАТА КУЛТУРА – дали не ЖЕРТВАМЕ СПОСОБНОСТИТЕ си да четем и мислим задълбочено, за да оцелеем в новия ни изкуствен свят, който обитаваме.

“Днес виждаме как четенето се завръща там,откъдето произлиза: самопрославящо се малцинство, което ще наречем класата на четящите”.
Група преподаватели от Северозападния университет, САЩ за Annual Review of Sociology, 2005 г.

Учените все повече говорят за факта, че успехът на едни и неуспехът на други се дължи на НАЧИНА НА МИСЛЕНЕ. И ако миналият век бе векът на понятийното мислене, то какво се случва с ИНТЕРНЕТ ПОКОЛЕНИЕТО през 21 век?
Защо смеем да кажем, че РЕЧТА Е СПИРАЧКА за човечеството, а съвременния човек, можем да го наречем „дивакът на технологичната епоха”?

Всеизвестното детско любопитство, концентрирано във въпросите: „Какво е това?“ и „Защо?“ е не друго, а опит да се разбере реалността с помощта на ДУМИ и ПОНЯТИЯ. Но скоро днешното дете с гъвкавото си съзнание е длъжно да се интегрира в новия ни, претъпкан с информация свят и да промени начина си на мислене. Като резултат то престава да мисли ДЪЛБОКО и КРИТИЧНО, а започва да МИСЛИ БЪРЗО, просто защото така е ПО-ЛЕСНО.

Защо КОНФЛИКТЪТ между бащи и деца вече не се основава върху различните ценности, а върху различния начин на мислене.

Дали този неизбежен ЕТАП ОТ ЕВОЛЮЦИЯТА ще повлияe не само на човешката цивилизация като цяло, но и на всеки един от нас по-специално? Успешна ли е тази стратегия? Ако е успешна, то за кого именно? И какво трябва да направим, за да сме сред ПЕЧЕЛИВШИТЕ?

За контакт: www.zenom.pro, zenom@zenom.pro, тел. 087 888 25 23

Share