Доц. д-р Мария Папазова

Мария ПапазоваДоцент д-р Мария Генкова-Папазова, PhD, е неврофармаколог и специалист по интегративна медицина. Член е на Нюйоркската Академия на науките.

Д-р Мария Папазова е работила като клиничен асистент в Института по Ендокринология и като участъков терапевт. Впоследствие защитава научна степен с тема от областта на съвременната психоневрофармакология.

В последните 15 години в съзвучие с формиращата се в световен план интегративна медицина се изгражда като холистичен лекар. Извън изследователската си работа в ИНБ на БАН се занимава активно с просветителска дейност – изнася научнообразователни лекции, води медийни холистични рубрики в БНР и Нова Телевизия и изготвя индивидуални профилактични и оздравителни програми съобразно изискванията на интегративната концепция в медицината.

Антирак стратегия – за духовните аспекти за заболяването

 

Тази лекция ще бъде продължение на лекцията на д-р Папазова от 5-тото издание на фестивала.

Нека си припомним първата част, като за разлика от нея, сега д-р Папазова ще се говори повече за духовните аспекти на заболяването:

Share