Д-р Гузал Тажибаева

Д-р Гузал Тажибаева

Снимка: Асен Иринчев, PhotoSynthesis

Един от най-опитните и успешни треньори в областта на лайф и бизнес коучинга. За своя повече от 15-годишен опит на работа с хора в групи и индивидуално,  развива професионалната си интуиция по отношение на човешките характери, техните силни и слаби страни, които са в основата на победите и пораженията.

Родом е от Узбекистан, където завършва медицина и работи като неотолог. През 1998  за първи път се запознава със суфистската медицина и от тогава насочва интереса си към задълбочено изучаване на „Канон на медицинската наука“ на Авицена и суфистки духовни и оздравителни практики.

Вдъхновена от срещата си с Мирзакарим Норбеков, през 2001 заминава за Москва, където води курсове за самовъзстановяване на човека, тренинги по личностен ръст и развитие на интуицията.

Основните направления в работата на Гузал Тажибаева обхващат следните теми:

  • оздравителна методика на М.С. Норбеков
  • създаване на персонален бренд, лидерство, стратегия на живота и работа с цели, емоционална компетентност, корекция на поведението, управление на конфликта, развитие на персонала.
  • мъжът и жената – търсене на своя човек, семейни отношения; духовни и материални основи за щастлив живот.

Суфи практики за преодоляване на собствените слабости

На всеки, поел по пътя на духовното израстване, ежедневно се налага да противостои на собствените си слабости. Завистта, ревността, гневът, обидата, злобата, страхът, унинието, тъгата, мъката, скъперничеството, алчността ни правят роби, взимат надмощие над волята ни и така ни отдалечават от основната цел – вътрешната ни свобода.

Нашите слабости изтощават жизнените ни сили и не ни позволяват да се почувстваме щастливи, предизвикват болести и пречат в общуването. Неконтролируемите слабости стават причина за конфликти с околните, пречат на личностното ни и професионално израстване. Постоянно недоволният или гневен човек, без да забележи, се превръща в домашен тиранин, който тормози близките си.

Как да преодоляваме слабостите, как да постигнем равновесие и умереност, как да развием качествата на сила и благородство – за това ще ни помогнат древни суфи практики.

На лекцията ще се запознаете с основните принципи на живот, които следват суфите, суфи пречистващо дишане, техника за преодоляване на слабости и управление на емоционалното състояние. Ежедневната им практика води до подобряване качеството на живот и комуникация, постига се единение и цялостност на духа, душата, разума и тялото.

За контакт с Гузал Тажибаева: guzal144@mail.ru

Facebook:  Guzal Tajibaeva

Share