Елица Великова

Елица

Снимка: Асен Иринчев, PhotoSynthesis

Елица Великова е преподавател по Експресивна Арт терапия в НБУ, София и директор на Институт за терапия и експресивни изкуства – София. Има магистърска степен по Експресивна арт терапия от European Graduate School, Саас – Фе, Швейцария и бакалавърска степен по психология от American University of London, UK. Работи като терапевт с деца, възрастни и групи от 2004г. както в България, така и в други страни по света.

 

Любов и приемане

Любовта – какво ни учи, как ни отразява, какво разбираме за себе си от връзките си. Кой е Другият? Какви са съставките и качествата на любовта, която съумяваме да дадем и преживеем?

В тази практическа лекция ще използваме призмата на арт терапията, за да можем:

  • Да се свържем със сърцето си и с качеството от същността ни – Любов
  • Ще видим своето отражение в огледалото на нашите връзки – настоящи или минали
  • Ще използваме творчески методи (рисуване, движение, визуализация), за да осъзнаем някои от бариерите, които стоят на пътя на любовта ни

 В тази лекция можем да изживеем по един креативен начин дългоочакваната и интензивна среща със сърцето си – с онази най-съкровена част от нас, която е наш център, наше рождено право, наша свобода.

Share