Орлин Баев

Орлин БаевОрлин Баев е психолог – психотерапевт или както той самият обича да казва, сърцевед и душелечител. Завършил е магистърска програма по психологично консултиране, бакалавър е по психология от Нов Български Университет, има предходно икономическо образование, учил е и две години когнитивна наука в НБУ. Има над 6000 часа след академично обучение в няколко психотерапевтични модалности – когнитивно поведенческа, хипнотерапия, невро лингвистично програмиране, позитивна терапия, терапия на петте движения (неорайхианска), енергийна психотерапия и др. От 2007-ма год. практикува психотерапия на свободна практика. От края на 80-те години на миналия век има съзнателен интерес в областта на духовните науки. В практиката си съчетава фундамента на когнитивно научните познания с глобалните принципи и мироглед на духовността. Автор е на книгите „Трансперсонална психология. Свещена сексуалност“ и „Психология на смелостта“, както и на над сто аудио сесии хипноза и невро лингвистично програмиране.

Да обикнеш страха си – връзката между неврозите и духовното израстване

Когато човек преживява тревожно или депресивно състояние, често стандартните психотерапевтични методи „удрят на камък“ – стигат до някъде, но са безсилни да осъществят качествена промяна. Видени обаче от позицията на една по-висока панорама, неврозите се явяват не пречка, а неслучайно преживяване, преобразуващо характеровите заложености до позитивните им и адаптивни потенциали, така че да резонират със законите на мъдростта, любовта и истинната човечност. Тогава работата с невротичното състояние се явява път по разкриване на естествения потенциал, на същностната природа на човека. Преживяваната симптоматика при тревожните разстройства удивително напомня за кундалини ефектите, описвани от йога последователите. Докато един йогин съзнателно предизвиква подобни ефекти и ги свързва с разширението на съзнанието си, то преживяващият тревожност, който изпитва кундалини вегетативни и психоенергийни стимули, има за задача да „догони“ ставащото с разширението на съзнанието си…

http://orlin.bravehost.com
http://orlinbaev.blogspot.com

 

Share