Татяна Рулко

Рулко новаТатяна Рулко е родена на границата с Китай, град Хабаровкс – Русия. Завършва актьорско майсторство в Русия, но стечение на обстоятелствата я води към Международна академия, създадена от най-известните руски психолози. В тази работилница за иновативни умове и идеи Татяна Рулко учи 7 години. Идвайки в България в стремеж да навлезе по-дълбоко в разбирането за Аза и да опознае законите, управляващи процеса на взаимоотношенията, завършва „Социална рабоа“ в Бургаски свободен университет. По-късно започва да изучава източни учения в Индийска академия по будистки практики с наследствения будиски учител Кемпо Рамеш.
15г години е председател на Асоциация „Детство за децата“, където разработва тренинги, специално адаптирани за деца, лишени от родителски грижи.
В началото на  2014 г. създава първия в България Център за интегрално неформално образование „ТИМ-8“. До момента мотодиката, която се разработва в центъра, се прилага успешно в обученията на над 15 общнини, различни фирми от страната и чужбина и ежеседмични интегрални тренинги за деца и възрастни.
През месец октомври предстои регистрация на НПО „Академия за талатни във взаимоотношенията“ при откриване на която ще бъде организирана международна конференция „Интегрално образован човек“.

Изкуството да взаимодействаш със себе си и със света

Говорим за изкуство, което помага на човека да излезе от повърхностното възприятие на реалността и да се докосне до висоти, принадлежащи му по рождение. А те са:

  • Осъзнато да избираш своето състояние на съзнанието;
  • Умения да използваш могъществото на разума си и неговото благотворно влияние във всякаква жизнена ситуация;
  • Да не бъдеш жертва на обстоятелствата, а да ги създаваш;
  • Да добиваш чувство на близост без примеси на привързаност и вкопчване;

Какви са причините и следствията на твоите реакции и реакциите от света към теб в процеса на взаимоотношенията? Това ще изследваме в нашата лекция. Как да изпитваме пълна наслада във взаимоотношенията с цялото разнообразно проявление на живота?

Share