Христо Сотиров

Роден през 1977 година. През 2000 завършва Бакалавърска и Магистърска степен по философия в Ню Йорк. От 2004 има Ph.D. в областите екзистенциална феноменология и онтология на съзнанието.

Стремежът към свързване на менталното, енергийното и физическото усилие и създаването на условия за формиране на алгоритъм за постоянно вътрешно развитие довежда Христо до запознанство и въвличане в дейността на INBI World през 2004 г. Оттогава задълбочава теоретичното и практическото си познание по даоистката вътрешна алхимия.

Ръководи Българския филиал на INBI и осъществява аналитична и концептуална работа за отделението INBI Matrix в INBI World.

Принципи на даоистката алхимия

Даоистката вътрешна алхимия е практическа дисциплина за култивиране на човешката природа, която се опира върху обективни принципи и закони на взаимодействие между макрокосмоса и микрокосмоса.

Програма на лекцията:

– Основни течения в даоизма: магическо, религиозно, философско, алхимично течение.
– Основни принципи на даоистката алхимия:

o Принцип на циркулация на енергията.
o Принцип на трансформация на енергията.
o Принцип на срединността.

Share