Metareading

Meta-320

Metareading е компания, развиваща резервните капацитети за четене с висока скорост и висок процент на възприемане на тийнейджъри и пораснали. В най-новите си проекти е фокусирана в споделяне на опит и иновативни технологии за предприемачи и реализиране на бизнес стратегии.

Металандия е фонд за изследване и развитие на резервните капацитети на мозъка – хиперкреативност и хиперпамет. Мисията ни е да създадем глобална иновативна платформа от образователни игри, които водят до средно 5 пъти подобряване на показателите за учене и бизнес.

Покажи ми! е компания развиваща личността и творческия потенциал на деца и пораснали в синтез от изкуства и образователни игри. Създава среда, в която изразяваме себе си, развиваме увереност да бъдем автентични и светът да откликва на нашите мечти и желания. Реализира курсове по четене и умения за учене на деца до 10г., стажове и програми като „Медиация за родители“, „Летни нещотърсачи“, „Рицарски турнир“ и др.

www.metareading.com

www.pokajimi.com