Ана Вълева

Ана Вълева нова„Системата за дизайна на човека (human design) ме пресрещна неочаквано. Беше неприкрито провокативна, настойчива и интригуваща. Предизвика ме да изоставя всичко познато, за да преоткрия необятната прелест на човешките същества, отвъд булото на илюзиите и социалната желателност. Тя не спира да ме изненадва с неопровержимата си точност и да ми разкрива онова, което е невидимо на повърхността, водейки ме към нови измерения в разбирането на фината тъкан на човешката душевност, подземните реки на връзките и универсалните принципи на живота.

ЖИЗНЕНАТА СИЛА:

В какво е твоята истинска мощ?

 

  • Human design: Наука за неповторимостта
  • Тайният език на картата: Познаваш ли своя потенциал?
  • 36-те проявления на жизнената сила: Какви са твоите дадености?
  • Потенциал и ограничение: Как те определя личната ти жизнена сила?
  • Свободата в ограничението: Готов ли си да бъдеш най-добрата версия на себе си?

Системата за дизайна на човека (human design system) е наука за диференциацията, която има за цел да опише как сме устроени да бъдем различни и неповторими. Това, което ни отличава е жизнената сила, с която сме екипирани. Тя определя даденостите и заложбите ни като потенциал за реализация. Всеки е устроен да притежава различна жизнена сила и да бъде уникален в проявлението й, но се оказваме ограничени от външни модели и придобити представи.

Тази лекция ще бъде посветена на това как да разпознаем начина, по който сме устроени да бъдем неповторими. Ще разгледаме какво крие личната графика на тялото, каква е природата на жизнената сила, която е заложена у нас и как бихме могли да реализираме дарбите, които ни предоставя тя.

 

 

Share