Милена Милева

Милена МилеваМилена Милева определя себе си като търсещ човек. Над 20 годишната й практика в областта на семейната астрология намира естественото си продължение в разработването на най-иновативния подход, третиращ семейно-родовата динамика и проявлението й в живота на всяка личност – „Аугуста Монада”.
В последните години работи изключително отдадено в посока предаване на натрупаното знание и опит под формата на статии, публикации, семинари, обучения, курсове и индивидуална работа в областта на семейно-родовите отношения.
Специалист по семейна астрология. Един от създателите на център „Калей“ – мястото, в което ще намерите най-прекия път към разрешаване на обвързаните с рода и семейството проблеми.

Родовата Астро-Монада –

докосване до предците и свързване с личната сила

На лекцията, водена от Милена Милева, ще имате възможността да се запознаете с ролята и значението на 12-те родови астро-монади преминаването, през които пренарежда семейно-родовата матрица, води до освобождаване от стари модели на поведение и позволява свързването на индивида с личната му сила, идваща от мощното енергийно поле на предците.

Родовите астро-монади са цикъл от „срещи” с най-значимите фигури от вашето семейство и/или род. Те са разработени на базата на древни езотерични познания – онези, с които ни даряват астрологията, фамилните и системни констелации, както и методът „Аугуста Монада”. Чрез тях се осъществява енергийна „поправка” на родовото минало, която има за цел да изведе индивида от хаоса на собствените му обвинения и объркани емоции – гняв, тъга, разочарование, ревност, омраза, отхвърляне, самота. Да го свърже със силата скрита във всички онези чувства и усещания, произтекли от миналото и настоящето на случващото се в основата, върху която искаме или не, градим живота си – нашите майки и бащи, братя и сестри, нашите предци.

Share